Opravář zemědělských strojů


Základní informace

Název a kód oboru:

Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01

Název ŠVP:

Opravář zemědělských strojů

Pracoviště:

Kamenice nad Lipou - Masarykova

Typ oboru:

3letý učební (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

 • vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů
 • kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou absolventi rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost zemědělské techniky a motorových vozidel pomocí diagnostických zařízení
 • šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika
 • součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B a C a příprava k získání svářečských oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře, ruční svařování obalenou elektrodou a řezání kyslíkoacetylénovým plamenem
 • výuka probíhá v týdenních blocích – týden teoretické vyučování / týden praktické vyučování (odborný výcvik)
 • ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují 2 týdny individuální praxe ve firmách

Absolvent:

 • získá výuční list
 • získá řidičské oprávnění v rozsahu skupiny T, B a C
 • získá svářečský průkaz v rozsahu kurzů ZK 135 1.1, ZK 111 1.1 a ZP 311- 2 1.1
 • může pokračovat v nástavbovém studiu pro získání maturitního vysvědčení
 • v případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění
 • má široké uplatnění na trhu práce
 • má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání

Čtěte také

Prohlédněte si také