Truhlář


Základní informace

Název a kód oboru:

Truhlář
33-56-H/01

Název ŠVP:

Truhlář

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

3letý učební (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

Je zaměřen na výrobu klasických truhlářských výrobků (dveře, okna, nábytek), ruční a strojní výrobu.

Absolvent:

  • zná základní a pomocné materiály používané v truhlářské výrobě, jejich vlastnosti a možnosti použití
  • zhotovuje nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky (okna, dveře, schody, obložení stěn a stropů…)
  • ovládá strojní i ruční opracování dřeva a dodržuje pracovní postupy
  • umí číst a vytvářet technické výkresy s podporou počítače
  • uplatnění najde v zakázkové výrobě zaměřené na zpracování dřeva
  • využívá informační a komunikační technologie a výpočetní techniku
  • získá výuční list
  • je připraven na vstup do praxe i pro nástavbové (maturitní) studium
  • má široké i perspektivní uplatnění

Čtěte také

Prohlédněte si také