Mechanik elektrotechnik


Základní informace

Název a kód oboru:

Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01

Název ŠVP:

Mechanik elektrotechnik

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

4letý studijní (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

Student má možnost po 3 letech studia  získat výuční list v oboru Elektrikář.

Student po úspěšném absolvování čtyřletého studijního oboru a zvládnutí maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení. Poté může pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ.

Obor je zaměřen na elektronická zařízení včetně výpočetní a zabezpečovací techniky. Ovládá základy údržby, diagnostiky a servisu elektronických zařízení, základy programování, tvorby www stránek, základy číslicové a mikroprocesorové techniky.

Absolvent:

  • má ucelený přehled o automatizaci, řídící a regulační technice
  • ovládá programovatelné automaty (PLC)
  • má znalosti o konstrukci a vlastnostech elektronických zařízení, elektrických strojů a měřících přístrojů
  • umí diagnostikovat poruchy elektronických zařízení
  • ovládá zabezpečovací techniku a má možnost získat osvědčení k montáži
  • pracuje na zařízeních a s přístroji od firem FESTO, SIEMENS, ABB, DIAMETRAL, JABLOTRON, METEX, FLUKE…
  • v rámci studia má možnost bezplatně získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č.50/1978 Sb.
  • získá maturitní vysvědčení
  • je připraven pro studium na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe
  • má široké a perspektivní uplatnění na trhu práce

Kvalita vzdělání:

odpovídá možnosti založení vlastní firmy


Čtěte také

Prohlédněte si také