Podnikání


Základní informace

Název a kód oboru:

Podnikání
64-41-L/51

Název ŠVP:

Podnikání

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

2letý nástavbový – denní forma (nástavbové vzdělání s maturitou)

Nástavbové studium navazuje na vyučení ve tříletém učebním oboru s výučním listem. Po jeho úspěšném absolvování a zvládnutí maturitní zkoušky student obdrží maturitní vysvědčení. Poté může pokračovat ve studiu na některé z vyšších odborných škol či vysoké škole.


Informace:

Do oboru mohou být přijati absolventi s výučním listem ze 3-letého učebního oboru středních odborných učilišť.


Čtěte také