Přijímací řízení

Přijímací řízení

Obecné informace - maturitní obory

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 422/2023 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v případě obou norem ve znění pozdějších předpisů.

V novele školského zákona z března 2016 je stanoveno, že jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky vykonají všichni uchazeči o studium, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, a to s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem bude podílet nejméně 60%.

Dalším kritériem, hodnoceným v rámci přijímacího řízení, budou výsledky předchozího studia. Uchazeč bude mít dva pokusy a do hodnocení se mu bude započítávat pokus s lepším výsledkem.

Jednotnou přijímací zkoušku, která se bude konat formou písemného testu ze vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího předmětu Matematika a její aplikace, vykonají v SPŠ a SOU Pelhřimov uchazeči o studium následujících oborů:

  • 18-20-M/01    Informační technologie
  • 23-41-M/01    Strojírenství
  • 23-45-M/01    Dopravní prostředky
  • 53-41-M/03    Praktická sestra
  • 23-45-L/01    Mechanik seřizovač
  • 26-41-L/01    Mechanik elektrotechnik
  • 31-43-L/01    Oděvní technik
  • 33-41-L/01    Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
  • 64-41-L/51    Podnikání

Požadavky na zdravotní způsobilost

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. O soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání se vyžaduje u všech studijních a učebních oborů, kromě nástavbového oboru Podnikání.

Další informace k požadavkům na zdravotní způsobilost:


Obecné informace - učební obory

Uchazeči o studium tříletých učebních oborů budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Požadavky na zdravotní způsobilost

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. O soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání se vyžaduje u všech studijních a učebních oborů, kromě nástavbového oboru Podnikání.

Další informace k požadavkům na zdravotní způsobilost:


Aktuální informace pro školní rok 2024/2025

Veškeré informace, termíny, podrobná kritéria přijímacího řízení či počty přijímaných žáků pro příští školní rok naleznete na stránce Přijímací řízení 2024/2025.


Přihlášky

Upozorňujeme všechny rodiče a zájemce o studium, že od školního roku 2024/25 lze přihlášku na střední školu podat hned třemi různými způsoby. Více informací naleznete v informačním souboru (.pdf, 955kB).

Pokud se rozhodnete využít listinný formulář (tiskopis) , musí být přihláška ke studiu zaslána poštou nebo osobně doručena na adresu:

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Friedova 1469
393 01 Pelhřimov

Platné tiskopisy přihlášek naleznete na stránce Přihlášky ke stažení.


Ilustrační testy

Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole, že CERMAT zveřejňuje sady testových zadání z předchozích let na stránce https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf