Praktická sestra


Základní informace

Název a kód oboru:

Praktická sestra
53-41-M/03

Název ŠVP:

Praktická sestra

Pracoviště:

Pelhřimov - Růžová

Typ oboru:

4letý studijní (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

Žák po úspěšném absolvování čtyřletého studijního oboru a zvládnutí maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení. Poté může pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ.

Obor je zaměřen na přípravu k výkonu práce praktické sestry, který poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým. Při studiu si žáci osvojují stanovené postupy a standardy a etické jednání s pacientem.

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent:

  • poskytuje ošetřovatelskou péči
  • připravuje a aplikuje léčivé přípravky
  • provádí a udržuje inhalační a kyslíkovou terapii
  • odebírá kapilární žilní krev a jiný biologický materiál
  • provádí ošetření nekomplikovaných chronických ran
  • se uplatní ve všech oblastech poskytujících zdravotní služby

Čtěte také

Prohlédněte si také