Informační technologie


Základní informace

Název a kód oboru:

Informační technologie
18-20-M/01

Název ŠVP:

Informační technologie

Pracoviště:

Pelhřimov - Růžová

Typ oboru:

4letý studijní (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

Student po úspěšném absolvování čtyřletého studijního oboru a zvládnutí maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení. Poté může pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ.

Obor je zaměřen pro práci v oblasti informačních technologií a počítačových sítí, včetně zabezpečení optimální znalosti HW a SW, konfigurace, bezpečnosti provozu a údržby nebo tvorby www stránek.

Absolvent:

  • ovládá tvorbu rastrové a vektorové grafiky, 3D grafiky a animací, videí a zvuku (multimédia) - práce s profesionálními produkty firem Adobe, Autodesk, Corel, Zoner… 
  • ovládá základy programování a tvorby webových a databázových aplikací
  • zná části počítače, umí sestavit PC, provést výměnu dílů a konfigurovat sestavu včetně správy operačního systému, ovládá práci s mobilními zařízeními
  • zná počítačové sítě, jejich navrhování, konfiguraci, zabezpečení a administraci, orientuje se v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • orientuje se ve využití loT a Průmyslu 4.0
  • najde uplatnění jako správce výpočetní techniky a počítačových sítí, administrátor webových stránek, aplikací a zařízení, databázový specialista, odborný poradce v oblasti IT, ve firmách zabývajících se vývojem a prodejem ICT
  • studium tohoto oboru je dobrou přípravou pro studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených na informační technologie

Kvalita vzdělání:

odpovídá možnosti založení vlastní firmy

Další informace

  • Žácii, kteří mají zájem, se mohou zapojili do programu ECDL a získat příslušné certifikáty. Testování počítačové gramotnosti se věnují na konci druhého ročníku, kdy absolvovují čtyři moduly (Zpracování textu, Tabulkový procesor, Prezentace a Základní pojmy informačních a komunikačních technologií), na konci třetího ročníku pak zbývající tři (Používání počítače a správa souborů, Použití databází a Práce s Internetem a komunikace). Úspěšní studenti se kromě certifikátu mohou při hledání budoucího zaměstnání prokazovat i příslušným průkazem ECDL Core.
  • Po celou dobu studia mají žáci bezplatně k dispozici licenci MS Office 365, včetně možnosti jejího využití na svých domácích počítačích. 

Čtěte také

Prohlédněte si také