Informační technologie


Základní informace

Název a kód oboru:

Informační technologie
18-20-M/01

Název ŠVP:

Informační technologie

Pracoviště:

Pelhřimov - Růžová

Typ oboru:

4letý studijní (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

Student po úspěšném absolvování čtyřletého studijního oboru a zvládnutí maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení. Poté může pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ.

Obor je zaměřen pro práci v oblasti informačních technologií a počítačových sítí, včetně zabezpečení optimální znalosti HW a SW, konfigurace, bezpečnosti provozu a údržby nebo tvorby www stránek.

Absolvent:

  • ovládá tvorbu rastrové a vektorové grafiky, 3D grafiky a animací (CINEMA 4D), videí a zvuku (multimédia)
  • ovládá základy programování a tvorby webových a databázových aplikací
  • zná části počítače, umí sestavit PC, provést výměnu dílů a konfigurovat sestavu včetně správy operačního systému, ovládá práci s mobilními zařízeními
  • zná počítačové sítě, jejich navrhování, konfiguraci, zabezpečení a administraci
  • najde uplatnění jako správce výpočetní techniky a počítačových sítí, administrátor webových stránek, aplikací a zařízení, databázový specialista, odborný poradce v oblasti IT, ve firmách zabývajících se vývojem a prodejem ICT
  • studium tohoto oboru je dobrou přípravou pro studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách zaměřených na informační technologie

Kvalita vzdělání:

odpovídá možnosti založení vlastní firmy

Další informace

  • Studenti, kteří mají zájem, se mohou zapojili do programu ECDL a získat příslušné certifikáty. Testování počítačové gramotnosti se věnují na konci druhého ročníku, kdy absolvovují čtyři moduly (Zpracování textu, Tabulkový procesor, Prezentace a Základní pojmy informačních a komunikačních technologií), na konci třetího ročníku pak zbývající tři (Používání počítače a správa souborů, Použití databází a Práce s Internetem a komunikace). Úspěšní studenti se kromě certifikátu mohou při hledání budoucího zaměstnání prokazovat i příslušným průkazem ECDL Core.
  • Od školního roku 2013/2014 pracují studenti oboru Informační technologie nově v předmětu Počítačová grafika s populárním 3D grafickým programem CINEMA 4D. Naše škola totiž byla zařazena do CINEMA 4D Academy Programu, jehož posláním je poskytnout školám bezplatně studijní multilicenci zmiňovaného software. Navíc kromě bezplatné instalace plnohodnotné verze programu CINEMA 4D na školních počítačích projekt umožňuje udílení osmnáctiměsíčních licencí pro domácí počítače našich studentů oboru IT. Díky tomu mohou sami hlouběji a zdarma pronikat do světa 3D a animací v prostředí profesionálního programu, jehož komerční „Studio“ licence jinak stojí přes 90 000 Kč. Projekt je společnou aktivitou firmy MAXON (výrobce CINEMY 4D) a firmy Digital Media s.r.o. (autorizovaného distributora produktů firmy MAXON v České republice).

Čtěte také

Prohlédněte si také