Strojírenství


Základní informace

Název a kód oboru:

Strojírenství
zaměření: Software ve strojírenství
23-41-M/01

Název ŠVP:

Strojírenství

Pracoviště:

Pelhřimov - Růžová

Typ oboru:

4letý studijní (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

Student po úspěšném absolvování čtyřletého studijního oboru a zvládnutí maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení. Poté může pokračovat ve studiu na VŠ, případně VOŠ.

Obor je zaměřen na využívání počítačů v oblasti strojírenství, zejména konstruování, tvorby programů pro stroje řízené počítači (CNC stroje) a programování robotizovaných pracovišť pneumatiky a hydrauliky.

Náplň a charakteristika oboru:

 • výuka strojírenství s dalším zaměřením na softwary ve strojírenství
 • 3D konstrukce strojních zařízení v softwaru CREO a 3D tisk dílů
 • 2D kreslení v software AutoCad
 • tvorba základních CNC programů a 3D CNC obrábění pomocí systémů CAD/CAM
 • 3D bezdotykové měření a skenování dílů, 3D dotykové měření v softwaru
 • v každém školním roce je vždy 1 z 10 pracovních dní věnován pravidelnému praktickému vyučování s dalším rozšíření až 8 dnů navíc ve firmách
 • v rámci studia se konají souvislé odborné praxe (v délce 6 týdnů za celé studium) ve firmách v regionu

Absolvent:

 • získá znalosti ze základů strojírenství (výkresová dokumentace, materiály, součásti, mechanika…)
 • je připraven pro funkci konstruktéra mechanických celků strojů a přípravků s využíváním CAD techniky (2D, 3D). Výuka softwarů AutoCAD, Stěžejním softwarem je systém CREO od firmy PTC – profesionální konstrukční software pro 3D modely. Tento software využívají světové automobilky nebo logo PTCjejich subdodavatelé (Škoda, Bosch, Renault …), nástrojárny (Husky…).Výuka je řešena ve spolupráci s Agrostrojem Pelhřimov. Unikátní výuka v ČR.
 • je připraven vykonávat činnosti týkající se CNC strojů: základní dílenské programování a seřizování stroje v softwaru řídícího systému Sinumerik
 • využívá v CAM programování CAD/CAM software Autodesk Inventor/InventorCAM. Žáci jsou tak schopni všechny obráběcí operace definovat včetně načítání modelů CAD z prostředí CREO Parametric
 • ovládá měření na 3D souřadnicových strojích firem Wenzel a dalších moderních měřidlech firem Mahr atd., včetně softwarového zpracování výsledků a porovnání 3D modelem v software Quartis
 • skenuje 3D scannerem GOM opticky neznámé strojní díly a zpracovává jejich data v software Atos. Zároveň je schopen porovnat a změřit známe díly s 3D modelem v software GOM Inspect.
 • tiskne 3D dílce na 3D tiskárně Stratasys
 • je připraven po zapracování zastávat středně technické funkce v oboru strojírenství (mistři, plánovači, dispečeři, zásobovači, technici v servisech a opravnách strojních zařízení, technici v kontrolních a zkušebních odděleních) nebo příbuzných oborech
 • má možnost věnovat se živnostenskému podnikání a obchodní činnosti
 • při lepší úrovni znalostí z cizího jazyka má možnost zapojit se do řešení zahraničních technických záležitostí
 • získá maturitní vysvědčení
 • po absolvování oboru je připraven dále především pro studium na vysoké škole (předměty Mechanika, Stavba a provoz strojů…) nebo na vyšší odborné škole, ale i pro přímý vstup do praxe
 • má vysokou uplatnitelnost na trhu práce nejen v regionu (Agrostroj Pelhřimov, Edscha Kamenice nad Lipou, Pacovské Strojírny, Humpolecké Strojírny, Conteg Pelhřimov, Valeo, Bosch Jihlava…), ale i v celé ČR (Škoda Auto, TPCA…).

Kvalita vzdělání:

odpovídá možnosti založení vlastní firmy


Čtěte také

Prohlédněte si také