Obráběč kovů


Základní informace

Název a kód oboru:

Obráběč kovů
23-56-H/01

Název ŠVP:

Obráběč kovů

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

3letý učební (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

  • je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oborech soustružení, frézování, vrtání a broušení
  • podle schopností je absolvent zařazen do různých provozů podniku
  • absolvent je připraven pro nástavbové studium

Dobré uplatnění na trhu práce.


Čtěte také

Prohlédněte si také