Strojní mechanik - dálkové studium


Základní informace

Název a kód oboru:

Strojní mechanik
23-51-H/01

Název ŠVP:

Zámečník

Pracoviště:

Pelhřimov - Friedova

Typ oboru:

3letý učební - dálková forma (střední vzdělání s výučním listem)

Po absolvování tříletého učebního oboru a úspěšném zvládnutím závěrečné zkoušky obdrží učeň výuční list. Poté může absolvovat některý z nástavbových studijních oborů a dosáhnout tak úplného středního vzdělání.

Náplň oboru:

 • strojírenský obor
 • příprava především pro okamžitý vstup do firem regionu
 • během 1. a 2. ročníku v případě dobrých studijních výsledků možno přejít na maturitní obor
 • v 1. – 3. ročníku probíhá pravidelné praktické vyučování vždy 5 dní z každých 10 pracovních dnů
 • za celé studium 4 týdny souvislé odborné praxe u firem (např. v Edscha Kamenice nad Lipou, technologie Agrostroj Pelhřimov, Pacovské Strojírny, Humpolecké Strojírny…)
 • obor je zaměřený na znalosti a praktické dovednosti v oblastech ručního a strojního obrábění kovových součástí, plastů, montáže a opravu stroj. zařízení, svařovaných konstrukcí, prácí s mechanizovaným nářadím, povrchové úpravy, montáže, opravy stroj. zařízení a svařování
 • možnost získat stipendijní podporu od Kraje Vysočina za předpokladu dobrých studijních výsledků
 • možnost získání studijních stipendií ve firmě Agrostroj Pelhřimov ve vyšších ročnících
 • vysoká uplatnitelnost na trhu práce ve všech strojírenských firmách regionu (Agrostroj Pelhřimov, Edscha Kamenice nad Lipou, Pacovské Strojírny, Humpolecké Strojírny, Conteg Pelhřimov, Valeo, Bosch Jihlava…) jako svářeč, obráběč, údržba, montáže, atd.

Absolvent:

 • získá výuční list
 • je připraven pro nástavbové studium v denní a dálkové formě a následné získání maturitního vysvědčení
 • dokáže číst technické výkresy
 • získává zdarma oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a svařování plamenem s možností získání oprávnění na další metody svařování (elektroda, TIG…)

Čtěte také

Prohlédněte si také